Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla zarządcy nieruchomości – dlaczego jest tak ważne?

Ubezpieczenie zarządcy nieruchomości od odpowiedzialności cywilnej to ochrona dla właścicieli nieruchomości, lub osób zarządzających nieruchomościami, które mogą obejmować mieszkania lub apartamenty, a także budynki komercyjne lub biurowe. Ubezpieczenie to jest niezbędne ze względu na nieodłączne ryzyko związane z zarządzaniem nieruchomościami. Ktoś może zostać ranny lub jego mienie może zostać uszkodzone w wyniku złego zarządzania, niedopatrzenia lub błędu. Wspomniane błędy w zarządzaniu mogą skutkować ryzykiem administracyjnym, z drugiej strony najemcy mogą wnosić roszczenia z tytułu dyskryminacji, zniesławienia lub bezprawnej eksmisji. Zarządca nieruchomości musi posiadać ubezpieczenie chroniące

czytaj dalej