Dlaczego ubezpieczenie OC adwokatów jest tak ważne?

Przed odpowiedzialnością cywilną za szkody związane z działalnością zawodową chroni ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu. Warto wiedzieć, że obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia narzuca ustawa w przypadku niektórych profesji. W ten sposób działa ubezpieczenie OC adwokatów, które chroni zarówno klienta, jak i profesjonalnego pełnomocnika.

Uregulowania dotyczące obowiązkowego OC adwokatów

Na początku trzeba zaznaczyć, że ustawa Prawo o adwokaturze reguluje kwestie obowiązkowego ubezpieczenia OC dla adwokatów. Z przepisów ustawy wynika, że obowiązek powstaje w ciągu 30 dni od wpisania na listę adwokatów i nie później niż do dnia poprzedzającego rozpoczęcie wykonywania pracy zawodowej. Istotne jest to, że posiadanie ubezpieczenia to nie tylko konieczny przymus, ale też skuteczna ochrona własnych interesów. W ten sposób można w razie wystąpienia szkody przenieść na ubezpieczyciela odpowiedzialność dotyczącą wypłaty odszkodowania. W zakres takiego ubezpieczenia wchodzą wszystkie zdarzenia, które są skutkiem działania adwokata. Członkowie palestry są często narażeni na ataki ze strony klientów, którym wydaje się, że wyrok sądu nie był dla nich sprawiedliwy. Za wynik sprawy zazwyczaj winią swoich pełnomocników. Najlepszym sposobem, żeby się zabezpieczyć przed pozwami o odszkodowanie jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Czego dotyczy OC dla adwokatów?

Należy pamiętać, że adwokat nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli działał z najwyższą starannością i zgodnie z przepisami prawa. Nie ma przy tym znaczenia, czy wyrok był dla klienta korzystny, czy też nie. Kluczowe jest przede wszystkim to, że niezależny od uzyskanego wyniku jest brak profesjonalizmu w prowadzeniu sprawy. Czasami jednak klient jest przekonany, że wybrany przez niego adwokat popełnił błędy i wtedy postanawia go pociągnąć do odpowiedzialności. Ubezpieczenie OC adwokatów chroni przed potencjalnymi pozwami sądowymi i pokrywa koszty obrony prawnej. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia trzeba się zastanowić, czy dana polisa właściwie zabezpiecza ryzyko gospodarcze działalności prawniczej. Można wyróżnić OC zawodowe oraz OC ogólne. Jeśli chodzi o OC ogólne, to chroni przed roszczeniami za szkody, które nie są skutkiem błędów popełnionych w trakcie prowadzenia czynności zawodowych. Z kolei OC zawodowe dotyczy szkód pochodzących z działalności głównej, czyli świadczenia usług prawniczych.

Zalety obowiązkowego ubezpieczenia dla adwokatów


W rozporządzeniu Ministra Finansów uregulowano szczegóły dotyczące obowiązkowego OC adwokatów. 50 tys. euro to minimalna suma gwarancyjna polisy OC adwokata dotycząca jednego zdarzenia. Warto wspomnieć, że obowiązkowe OC dotyczy jedynie adwokatów czynnych zawodowo. Nie są nim objęci adwokaci, którzy nie wykonują zawodu, a także emeryci. Można przypuszczać, że większość adwokatów ubezpieczona jest na kwotę 50 tys. euro, ale niektórzy z nich decydują się zwiększyć sumę gwarancyjną polisy. Główną przyczyną jest obawa przed ewentualnymi skutkami poważnych roszczeń. Cena jest bardzo ważnym aspektem przy zakupie OC adwokata. Prestiżowe kancelarie nie powinny jednak oszczędzać na ubezpieczeniu. Prawo zobowiązuje adwokatów do wykupienia ubezpieczenia, ale zapewnia również bezpieczeństwo prowadzenia działalności. Adwokaci nie narażają własnego majątku, bo za wypłatę wszelkich odszkodowań odpowiada ubezpieczyciel. Dla klientów również jest to pozytywne, bo wszystko jest przejrzyste i wiarygodne. Na sam koniec wypada wspomnieć o tym, że w zeznaniu podatkowym można odliczyć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej adwokata.