Obowiązkowe OC lekarzy – najważniejsze informacje dotyczące ubezpieczenia

Osoby pracujące w ochronie zdrowia codziennie podejmują decyzje, które wiążą się ze sporym ryzykiem. Mowa szczególnie o lekarzach, którzy diagnozują pacjentów i wykonują zabiegi. Z tego powodu obowiązujące prawo w Polsce nakazuje, aby każdy lekarz był objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

Czym jest obowiązkowe OC lekarzy i na jakich zasadach obowiązuje w Polsce?

Obowiązkowe OC lekarzy to zapewniona ochrona przed skutkami błędów popełnionych w sztuce. Codzienne operacje czy zabiegi zwiększają prawdopodobieństwo podjęcia złej decyzji. Wobec tego w Polsce obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza według przepisów dotyczy wszystkich lekarzy, niezależnie czy pracują w jednostkach NFZ, czy prowadzą własną działalność w sektorze prywatnym. Zakres OC dla lekarzy obejmuje potencjalne szkody, które mogą powstać w wyniku zaniechania czy udzielenia wsparcia w nieprawidłowy sposób. Mowa również o stomatologach.

Szczegółowy wykaz zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. Tekst ustawy obejmuje działalność lekarską w okresie trwania ubezpieczenia OC. Warto się z nim zapoznać, gdyż zawiera również wyłączenia, które ograniczają zakres ubezpieczenia. W tej kategorii sklasyfikowano szkody powstałe przez lekarza po okresie pozbawienia go prawa do wykonywania zawodu w Polsce polegające na uszkodzeniu rzeczy oraz utracie przedmiotów podlegających zapłacie kar.

Kiedy należy się ubezpieczyć?

Obowiązkowe OC lekarzy to zapewniona ochrona przed skutkami błędów popełnionych w sztuce

Każdy lekarz ma obowiązek ubezpieczyć się nie później niż w dniu rozpoczęcia praktyki zawodowej, niezależnie od wybranej placówki. W umowie, którą przedstawia ubezpieczyciel, zawarte są także minimalne sumy gwarancyjne. Pozwalają one na zdefiniowanie różnych stopni ryzyka, które dotyczą konkretnych specjalizacji.

  • Najwyższy stopień ryzyka zawodowego. Za ubezpieczenie najwięcej zapłacą lekarze, tacy jak ginekolodzy, onkologowie kliniczni, anestezjolodzy oraz chirurdzy.
  • Średni stopień ryzyka zawodowego. W tej kategorii wyróżnia się dentystów oraz specjalizacje stomatologiczne, takie jak ortodontów czy protetyków. To także lekarze, którzy wybrali specjalizację z medycyny sportowej.
  • Niski lub umiarkowany stopnień ryzyka. Kwalifikuje się specjalizacje, które nie zostały wymienione powyżej (m.in. internistów).

Obowiązkowe OC w medycynie – najważniejsze informacje

Jak już wcześniej wspomniano, na podstawie określonej podstawy prawnej obowiązkowe OC lekarzy powinno zostać wykupione przez każdego lekarza medycyny lub stomatologii, który pracuje na terenie Polski. Ustawodawca zdefiniował, że obowiązek ten został narzucony zarówno w przypadku grupowej praktyki lekarskiej, jak i zakładów opieki zdrowotnej czy lekarzy prowadzących własną działalność gospodarczą. Koszty ponoszą lekarze, jednakże jest to istotne zabezpieczenie finansowe w sytuacji, gdy zostanie popełniony błąd, który będzie wymagał wypłacenia zasądzonego odszkodowania. Konkretna kwota zależy przede wszystkim od wybranej specjalizacji. Najwięcej zapłacą chirurdzy, najmniej interniści.

OC to zdecydowanie podstawa w codziennej praktyce lekarskiej. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza gwarantuje wsparcie finansowe, gdy zostanie popełniony błąd w sztuce. Pozwala to na zabezpieczenie ekonomiczne wykonywanej pracy. Gdy dojdzie do nieoczekiwanego błędu, można oczekiwać pomocy ze strony ubezpieczyciela. Ta znacząco odciąża lekarza finansowo. Co istotne, można rozszerzyć zakres obowiązkowego OC lekarzy o ubezpieczenie dobrowolne, które ma szerszy zakres.