Ubezpieczenie fotowoltaiki – garść poręcznych informacji

Ubezpieczenie fotowoltaiki to stosunkowo nowy produkt na polskim rynku, dlatego niektóre firmy ubezpieczeniowe, które oferują ubezpieczenia majątkowe, nie mają jeszcze takiej ochrony w swoich ofertach. W dalszej części naszego artykułu wymienimy firmy, które do połowy 2022 roku oferują ubezpieczenie PV (ang. photovoltaic – fotowoltaika) tzw. prosumentom. Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują ochronę tylko właścicielom dużych instalacji fotowoltaicznych (tzw. farm fotowoltaicznych). Nas jednak interesuje ubezpieczenie dla wspomnianych wyżej prosumentów, czyli gospodarstw domowych wytwarzających wystarczającą ilość energii elektrycznej dla samych siebie.

Obserwacja notowań rynkowych pokazuje, że właściciele prywatnych domów z instalacjami fotowoltaicznymi mają do wyboru dwa warianty ubezpieczenia.

Pierwszym z nich jest samodzielne ubezpieczenie fotowoltaiki w ramach domowych instalacji OZE (odnawialne źródła energii), które można rozszerzyć również o takie urządzenia, jak pompy ciepła i kolektory słoneczne.

Ubezpieczenie fotowoltaiki to stosunkowo nowy produkt na polskim rynku, dlatego niektóre firmy ubezpieczeniowe, które oferują ubezpieczenia majątkowe, nie mają jeszcze takiej ochrony w swoich ofertach

Druga opcja to standardowe ubezpieczenie domu z rozszerzonym zakresem ochrony. Zgodnie z tego rodzaju polisą ubezpieczeniową panele słoneczne i całe instalacje, w tym falowniki, są ogólnie uważane za stałą część budynku.

Nieco bardziej skomplikowana sytuacja dotyczy instalacji na działce obok domu. Ochrona takich instalacji może wymagać rozszerzenia polisy o obiekty znajdujące się na działkach (takie jak altany i ogrodzenia).

No dobrze, ale co z kosztami?

Jak się okazuje, koszt ubezpieczenia instalacji często może się znacznie różnić w zależności od wybranej polisy. W podstawowym wariancie ubezpieczenie fotowoltaiki zwykle zapewnia ochronę przed kradzieżą, wandalizmem oraz skutkami różnych czynników, takich jak nadmierny nacisk śniegu, grad, wyładowania atmosferyczne, przepięcia całej lub części instalacji elektrycznej itd.

Osoby zainteresowane szerszą ochroną mogą czasami wykupić ubezpieczenie PV w opcji all-in. Taka polisa chroni instalacje fotowoltaiczne przed wszelkimi zagrożeniami. Jedynymi wyjątkami są ryzyka nieobjęte ubezpieczeniem (np. skutki umyślnych działań) zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Wszystkie polisy dotyczące ryzyka mogą zapewniać zwrot kosztów naprawy lub wymiany instalacji związanych z bardziej nietypowymi okolicznościami ich uszkodzenia, lub zniszczenia.

O czym pamiętać?

Wybierając ubezpieczenie dla swojej instalacji fotowoltaicznej, musisz wziąć pod uwagę jego zakres, najczęstsze ryzyka, które musi obejmować polisa. Według przeprowadzonych ankiet częstymi przyczynami uszkodzeń instalacji fotowoltaicznej są wyładowania atmosferyczne oraz wszelkie przepięcia w sieci energetycznej (26%), nacisk śniegu (14%), silne wiatry (9%), czy błędy podczas montażu (6%).

Kolejnym ważnym czynnikiem jest wysokość ubezpieczenia instalacji PV. Należy pamiętać, że suma ta powinna odpowiadać wartości nowej instalacji fotowoltaicznej.

Gdzie kupić ubezpieczenie fotowoltaiczne?


Lista podmiotów oferujących różne ubezpieczenie fotowoltaiki jest długa, są nimi m.in. PZU, Allianz, Link4, Proama, Generali, Inter Polska, Ergo Hestia, Concordia oraz inne.

W przypadku ubezpieczenia ceny wahają się od około 275 do około 600 zł rocznie. Szacowany średni koszt ubezpieczenia instalacji PV to około 400 zł rocznie. Powyższe stawki dotyczą ubezpieczenia domu jednorodzinnego o powierzchni ok. 100 m² i wyposażonego w instalacje fotowoltaiczne o mocy ok. 4,5 kWp (wycena na ok. 25 000 zł).

Przy obecnych cenach energii elektrycznej fotowoltaika o mocy 4 kWp mogłaby obniżyć rachunki za energię o około 2400 zł w skali roku, co w perspektywie 25 lat użytkowania daje 60 tys. zł.