Czym zajmuje się doradca podatkowy?

Zagadnienia związane z obowiązkami podatkowymi odgrywają bardzo istotną rolę zarówno w życiu osób prywatnych, jak i tych, które prowadzą własną działalność gospodarczą w rozmaitych branżach. Wsparciem w tym obszarze tematycznym służą doradcy podatkowi, którzy udzielają wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego, a także pomagają w rozstrzyganiu ewentualnych wątpliwości pojawiających się w omawianym zakresie. Jest to więc bardzo odpowiedzialny zawód wymagający szerokich kompetencji oraz rzetelnego podejścia do wykonywanych zadań. Dlatego też w zawodzie tym bardzo istotną rolę odgrywa ubezpieczenie OC doradcy podatkowego od iExpert. Warto zdawać sobie z tego sprawę.

Jakie są zadania doradców podatkowych?

W swojej działalności doradcy podatkowi niejednokrotnie pomagają swoim klientom wypełniać deklaracje rozliczeniowe i przygotowywać inne dokumenty związane z należnościami podatkowymi. Często udzielają oni również różnego rodzaju porad. Niejednokrotnie zdarza się bowiem, że podatnicy mają wątpliwości co do sposobów rozliczania swoich przychodów. Wpływ na to ma szereg czynników takich jak, na przykład:

  • brak rozeznania w przepisach prawa podatkowego
  • niejasne przepisy podatkowe
  • wątpliwości natury interpretacyjnej.

Profesjonalne wsparcie doradców podatkowych w wielu przypadkach jest więc bardzo przydatnym i wygodnym rozwiązaniem. Osoby funkcjonujące w tym zawodzie muszą jednak zdawać sobie sprawę z ryzyka, które się z nim wiąże.

Doradcy podatkowi a ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej


Zgodnie z przepisami doradca podatkowy ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wynika to z faktu, że zawód ten jest bardzo wymagający. Potrzebna jest tutaj znajomość regulacji prawnych, a także umiejętność ich interpretacji. Niestety prawo skonstruowane jest niejednokrotnie w sposób niejasny, co sprawia, że doradcom podatkowym mogą przytrafić się różnego rodzaju błędy. Za wyrządzoną szkodę klient może domagać się rekompensaty, dlatego też polisa może mieć tutaj niejednokrotnie ogromne znaczenie. Jest to forma swego rodzaju zabezpieczenia dla doradcy podatkowego. Może się bowiem zdarzyć, że sąd lub organy podatkowe nie zgodzą się z przyjętą przez niego interpretacją, co z pewnością jest problematyczne. Przy wyborze ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej bez wątpienia należy zwracać uwagę na szczegóły umowy. Trzeba weryfikować maksymalną wysokość wypłacanej kwoty, a także sprawdzać, jakie rodzaje szkód są objęte przez polisę. Niezbędne jest tutaj kompleksowe podejście do sprawy.