Jakie ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca?

Korzystanie z darmowej służby zdrowia w Polsce wymaga odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne do NFZ. Jest to jednak rozwiązanie dostępne wyłącznie dla obywateli Polski. Do naszego kraju przybywają każdego roku miliony cudzoziemców. Czy mogą sobie zagwarantować dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej? Na szczęście jest to możliwe. Istnieją dwa sposoby, które mogą to zapewnić.

Podstawowe ubezpieczenie dla cudzoziemców

Korzystanie z darmowej służby zdrowia w Polsce wymaga odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne do NFZ

Pierwszym sposobem jest skorzystanie z karty EKUZ. Pod tym skrótem kryje się Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest to narzędzie dostępne dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. Wniosek o wydanie takiej karty należy złożyć w rodzinnym kraju cudzoziemca. Karta EKUZ jest dobrym rozwiązaniem podczas pobytów, które mają charakter czasowy. Uprawnia do otrzymania w Polsce niezbędnej pomocy medycznej bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Opieka medyczna gwarantowana przez kartę EKUZ odbywa się na zasadach obowiązujących dla Polaków. Koszty leczenia posiadacza karty EKUZ pokrywane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Brak karty EKUZ nie wyklucza z systemu opieki zdrowotnej. Rozwiązaniem jest samodzielne opłacenie rachunku za leczenie i dochodzenie zwrotu kosztów w swoim kraju.

Polisa w towarzystwie ubezpieczeniowym

Pierwszym sposobem jest skorzystanie z karty EKUZ

Jak już wcześniej wspomniano, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego daje przywilej bezpłatnego leczenie wyłącznie obywatelom wybranych krajów. Rozwiązaniem znacznie bardziej rozbudowanym jest wykupienie ubezpieczenia dla cudzoziemców w jednym z polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców – https://polisaobcokrajowca.pl/ w takiej formule zapewnia długi okres ochrony. Polisa dla cudzoziemca może obowiązywać nawet przez kilka lat. Dłuższy okres ubezpieczenia jest dostępny dla osób, które posiadają długoterminową wizę, starają się o pobyt czasowy w Polsce lub też zezwolenie na zamieszkanie. Zakres obsługiwanych zdarzeń jest również znacznie większy niż w przypadku karty EKUZ. Dedykowane ubezpieczenie dla cudzoziemców może zapewnić darmową i rozbudowaną opiekę stomatologiczną. Ostateczny zakres ubezpieczenia zależy od oferty towarzystwa ubezpieczeniowego. Na wysokość składki ma wpływ zawartość podstawowego pakietu oraz wykupionych opcji dodatkowych.

Podsumowując, ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli innych krajów jest wygodnym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce. Konieczność skorzystania ze służby zdrowia nie powinna być dotkliwa pod względem finansowym. Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego pozwala na docenienie w pełni uroków naszego kraju.