Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców

Chorujemy wszyscy. Niezależnie od wieku, zdrowia, czy narodowości może się zdarzyć, iż dopadnie nas choroba mniejsza bądź większa. Co w przypadku zachorowania mają zrobić osoby, które przebywają w Polsce, nie będąc jej obywatelami? Co w przypadku, gdy pochodzą z kraju spoza Unii Europejskiej? Jak samodzielnie zorganizować ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca?

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca – najważniejsze informacje

Każdy cudzoziemiec, który przebywa w naszym kraju legalnie, ale nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, może ubezpieczyć się dobrowolnie. Jak ma to zrobić?

Przede wszystkim, musi on złożyć wniosek w odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania, wydziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeśli petenci nie są obywatelami Unii Europejskiej, muszą mieć paszport i choć jeden z wymienionych poniżej dokumentów:

  • zezwolenie na osiedlenie się,
  • wizę w celu wykonywania pracy,
  • zezwolenie na zamieszkanie na czas określony,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta,
  • zgodę na pobyt tolerowany,
  • dokument, który potwierdzi przyznany status uchodźcy.

Po zawarciu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), należy wybrać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), by złożyć druk ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego). Warto zaznaczyć, iż ubezpieczający się ma obowiązek zgłosić także członków swojej rodziny (jeśli nie są oni objęci ubezpieczeniem obowiązkowym). Muszą także odprowadzać obowiązkowe składki do 15 dnia każdego miesiąca.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Cudzoziemcy mieszkający w Polsce mogą wykupić także ubezpieczenie zdrowotne prywatne. Wiele firm ubezpieczeniowych oferuje takie rozwiązania. Dedykowane są one osobom, które planują pobyt w naszym kraju przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące (ubiegające się o krótkoterminową wizę), bądź tym, którzy chcą przebywać w Polsce dłużej – od trzech, aż do trzydziestu sześciu miesięcy i ubiegają się o długoterminową wizę, pobyt czasowy lub pozwolenie na zamieszkanie.

Ile trzeba zapłacić za takie ubezpieczenie? Koszty zaczynają się już od 70 złotych, w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego oraz zakresu świadczeń.

Co może obejmować ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca?

Ubezpieczenia zdrowotne zwykle obejmują badania robione przez różnych specjalistów w celu postawienia diagnozy, udzielenie niezbędnej pomocy lekarskiej, pobyt w szpitalu. Dzięki niemu lekarz może zapisać potrzebne danej osobie leki. Ubezpieczenie obejmuje także transport do i z placówki medycznej, a także między placówkami, oraz ewentualną repatriację.