Dobrowolne i obowiązkowe ubezpieczenia lekarzy

Wykonywanie jakiejkolwiek pracy wiąże się zawsze z ryzykiem wypadku, a także odniesienia mniej lub bardziej poważnych obrażeń. Właśnie z tego tytułu lepiej zawsze ubezpieczyć się na wszelki wypadek, zwłaszcza kiedy wykonywany zawód w pewien sposób ryzyko zapisane ma w pakiecie.

Ubezpieczenie lekarza

Zawód lekarza niesie ze sobą mnóstwo ryzyka, choć ktoś niezorientowany mógłby próbować fakt ten podważyć. Niekoniecznie ryzyko to jest związane z nieszczęśliwym wypadkiem powstałym wskutek poślizgnięcia się, niemniej jednak lekarze są narażeni na cały szereg rozmaitych zdarzeń. Nie wszystkie można nawet przewidzieć. Dlatego właśnie lepiej dmuchać na zimne i ubezpieczyć się.

Dobrowolne ubezpieczenia lekarzy stanowią poniekąd inną bajkę

Zaznaczyć należy, że na rynku istnieje kilka rodzajów ubezpieczeń skonstruowanych z myślą o pracownikach medycznych. Mowa oczywiście o ubezpieczeniach obowiązkowych, dobrowolnych, ubezpieczeniu działalności medycznej bądź ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz niezdolności do pracy. Oczywiście jest to tylko część możliwości dostępnych na rynku oraz dedykowanych lekarzom, gdyż śmiało mogą oni przebierać w ofertach.

Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne

Ubezpieczenia lekarzy przede wszystkim podzielić można na dwie kategorie. To, czy lekarz jest zobowiązany do ubezpieczenia, zależy od faktu, czy prowadzi on własną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Mowa oczywiście o działalności o charakterze leczniczym. Wtedy nie ma niestety innego wyjścia, jak skorzystać z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej medyka, które obejmuje szkody wywołane poprzez udzielanie pomocy bądź jej zaniechanie, co już samo w sobie jest niezgodne z prawem.

Dobrowolne ubezpieczenia lekarzy stanowią poniekąd inną bajkę. Na ten rodzaj ubezpieczenia mogą zdecydować się medycy prowadzący leczniczą działalność gospodarczą na terenie kraju, ale nie tylko. Z dobrowolnego OC skorzystać mogą także lekarze zatrudnieni przez rozmaite podmioty medyczne, którzy pracują w nich w oparciu o umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło.

Istnieje także możliwość ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to jak najbardziej alternatywa dobrowolna, z której lekarze korzystają bez najmniejszego przymusu. Jednakże ilość dostępnych wariantów zachęca do zabezpieczenia się na czas nieprzewidzianych zdarzeń. Istnieje bowiem możliwość wypadku w pracy, ale także opcja uzyskania nagłej niezdolności do wykonywania zawodu. Co więcej, zawód lekarza jest o tyle niebezpiecznym, że w trakcie wykonywania czynności medycznych można zarazić się rozmaitymi chorobami.