Ubezpieczenie OC adwokatów – na czym polega?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami każdy adwokat jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialni cywilnej. Dokładnie mówi o tym Prawo o Adwokaturze. Polisa OC dotyczyć ma ewentualnych szkód wyrządzonych przez adwokata swoim klientom w trakcie wykonywania swoich obowiązków wynikających z pełnionej funkcji. Warto zatem wiedzieć, na czym dokładnie taka ochrona ubezpieczeniowa polega.

Dlaczego ubezpieczenie OC adwokatów jest obowiązkowe?

Przede wszystkim zacząć trzeba od tego, że czynności wykonywane przez adwokatów z góry obarczone są bardzo dużą odpowiedzialnością. Oczywiście zawsze może zdarzyć się sytuacja, w której adwokat przegra w sądzie swoją sprawę. Z tym liczyć musi się każda osoba, która korzysta lub planuje skorzystać z pomocy prawnika. Co jednak ważne, zdarzają się i takie sytuacje, w których adwokat przegrywa sprawę z własnej winy, a konkretniej rzecz ujmując, z powodu popełnionych przez siebie błędów. Jeśli klient udowodni, że jego sprawa została przegrana z winy reprezentującego go adwokata, wówczas może żądać od niego zadośćuczynienia. Właśnie ze względu takie sytuacje każdy adwokat jest zobowiązany, do posiada ważnej polisy ubezpieczeniowej. Ewentualne odszkodowanie należne poszkodowanemu klientowi zostanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC. Stanowi ono zatem ochronę i zabezpieczenie zarówno dla adwokata, jak i jego klientów.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami każdy adwokat jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialni cywilnej

W jakich sytuacjach polisa OC adwokatów zapewnia ochronę?

Jasne jest, że adwokat reprezentujący swojego klienta w sądzie nigdy nie odpowiada za wynik postępowania. Żaden adwokat nigdy nie zagwarantuje swojemu klientowi pewnej wygranej. Jednak to za co prawnik odpowiada, to sposób, w jaki prowadzi daną sprawę. Innymi słowy, zobowiązany jest do rzetelnej pracy i podjęciu wszelkich czynności, oczywiście w ramach obowiązującego prawa, które mają prowadzić do uzyskania pozytywnego dla klienta orzeczenia sądu. Tymczasem źle wypełnione dokumenty procesowe czy nieprawidłowa argumentacja prawna mogą stanowić podstawę do wystąpienia przez klienta o wypłatę odszkodowania. Jest tak, zwłaszcza jeśli wspomniane błędy, pomyłki czy niedopatrzenia przyczynią się do przegrania procesu sądowego. Klient może również żądać wypłata odszkodowania, jeśli adwokat wprowadzi go w błąd. Przykładem może być tu sytuacja polegająca na tym, że prawnik oświadczy klientowi, że posiada doświadczenie w danym zakresie, a w po czasie okaże się, że takiego doświadczenia nie posiadał. W takiej sytuacji klient mógł bowiem podjąć decyzję o wyborze konkretnego adwokata na podstawie nieprawdziwych informacji. Ubezpieczenie OC chroni adwokata przed ewentualnymi roszczeniami klienta. Jeśli okażą się one słuszne, wówczas odszkodowanie wypłacone zostanie w ramach polisy ubezpieczeniowej. Co ważne, ubezpieczenie OC adwokatów (https://iexpert.pl/adwokat/obowiazkowe-ubezpieczenie-oc-adwokata/) to także zabezpieczenie dla klientów. Jeśli roszczenie klienta okaże się słuszne, otrzyma on szybko należne mu środki finansowe z firmy ubezpieczeniowej bez konieczności egzekwowania ich wypłaty od adwokata.

Czy warto skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia?

Polisa OC nie musi być jedną formą ochrony dla adwokata. Warto wiedzieć, że prawnicy mają możliwość skorzystania także z dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia. Z takiej możliwości korzystają przede wszystkim ci adwokaci, którzy podejmują się prowadzenia dość trudnych i ryzykownych spraw. W takich przypadkach dodatkowe ubezpieczenie jest wręcz wskazane. Dlatego każdy adwokat powinien przemyśleć możliwość ubezpieczenia się na znacznie wyższą kwotę od tej, która gwarantowana jest w ramach obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.