Dlaczego ubezpieczenie OC adwokatów jest tak ważne?

Przed odpowiedzialnością cywilną za szkody związane z działalnością zawodową chroni ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu. Warto wiedzieć, że obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia narzuca ustawa w przypadku niektórych profesji. W ten sposób działa ubezpieczenie OC adwokatów, które chroni zarówno klienta, jak i profesjonalnego pełnomocnika.

czytaj dalej

Ubezpieczenie OC adwokatów – na czym polega?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami każdy adwokat jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialni cywilnej. Dokładnie mówi o tym Prawo o Adwokaturze. Polisa OC dotyczyć ma ewentualnych szkód wyrządzonych przez adwokata swoim klientom w trakcie wykonywania swoich obowiązków wynikających z pełnionej funkcji. Warto zatem wiedzieć, na czym dokładnie taka ochrona ubezpieczeniowa polega.

czytaj dalej