Co to są ubezpieczenia radców prawnych i jakie mają znaczenie?

Radcą prawnym jest osoba, która świadczy profesjonalne usługi prawne na rzecz swoich klientów. Radca prawny może reprezentować klienta przed sądem, sporządzać umowy, opinie, pisma procesowe, doradzać w sprawach prawnych i wykonywać inne czynności związane z prawem. Radca prawny jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki zawodowej, a także do dbania o wysoki poziom swojej wiedzy i umiejętności.

czytaj dalej