Co to są ubezpieczenia radców prawnych i jakie mają znaczenie?

Radcą prawnym jest osoba, która świadczy profesjonalne usługi prawne na rzecz swoich klientów. Radca prawny może reprezentować klienta przed sądem, sporządzać umowy, opinie, pisma procesowe, doradzać w sprawach prawnych i wykonywać inne czynności związane z prawem. Radca prawny jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki zawodowej, a także do dbania o wysoki poziom swojej wiedzy i umiejętności.

czytaj dalej

Ubezpieczenie OC dla radców prawnych – dlaczego jest obowiązkowe?

Każdy radca prawny zdaje sobie sprawę, jak ważna jest ochrona przed potencjalnymi pozwami sądowymi. Właśnie dlatego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest tak ważne. Ubezpieczenie to, znane jest również jako ubezpieczenie od błędów i zaniedbań i ma na celu ochronę radców prawnych przed roszczeniami z tytułu zaniedbań, nadużyć i innych kwestii prawnych, które mogą wyniknąć z ich pracy zawodowej. Oto dlaczego ubezpieczenie OC dla radców prawnych jest obowiązkowe.

czytaj dalej