Z jakiego powodu warto jest zainteresować się ubezpieczeniem górskim?

Ubezpieczenie górskie jest bardzo dobrym rozwiązaniem skierowanym do osób, które wybierają się w góry (więcej tutaj) nie tylko w celach rekreacyjnych, ale również wyczynowych. Mogą z niego skorzystać również himalaiści i alpiniści.

Co składa się na ubezpieczenie górskie?

Wśród składowych ubezpieczenia górskiego znajdują się:

  • następstwa Nieszczęśliwych Wypadków. Dotyczą one nieprzewidzianych sytuacji, w których np. będzie miało miejsce złamanie, nogi, ręki, nosa, czy skręcenie nadgarstka. W związku z tym dobrze jest zadbać o to, by było ono zawarte na konkretne sumy ubezpieczenia, by w przypadku uszczerbku faktycznie nie mieć niedosytu względem wypłaconego odszkodowania.
  • dieta szpitalna. Jest ona wypłacana za każdy dzień pobytu w szpitalu. Ze spokojem może wynosić nawet 100 złotych za dzień. Wypłacana jest za każdy dzień pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Warunkiem jest spędzenie co najmniej 3 dni lub inaczej w zależności od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia firmy w szpitalnym łóżku, a dieta szpitalna wypłacana jest i tak już od samego początku zdrowotnego pobytu.
  • rekonwalescencja. W przypadku złamania, skręcenia jakiejkolwiek części ciała kluczowe jest to, że od razu nie wróci się do pracy. Opłata jest wypłacana za określoną liczbę dni w trakcie której nie można powrócić do pracy lub do szkoły. Liczba dni jest zgodna z Ogólnymi Warunkami Konkretnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
  • koszty leczenia. Bardzo ważne jest także korzystanie z rekonwalescencji. Aby przyspieszyć szybkość rehabilitacji kluczowe są prywatne wizyty. W związku z tym ważne jest wykupienie także tej składowej. Obejmuje ona zakup niezbędnych opatrunków, rehabilitację na prywatnych zapisach i nie tylko.

Co obejmuje ubezpieczenie górskie za granicą?

Ubezpieczenie górskie w czasie pobytu za granicą obejmuje także Następstwa Nieszczęśliwym Wypadków.

Oprócz tego istnieje możliwość dokupienie OC w życiu prywatnym. Oznacza to szkody nieumyślnie wyrządzone osobom trzecim i działa również na terenie Polski. Może dotyczyć ono wyrządzenia nieumyślnych szkód w miejscu noclegu, które jest wynajmowane, czy też nart, z których się korzystało.

Oprócz tego obowiązuje składowa o nazwie assistance. Jest to pomoc w przypadku np. dowiezienia lekarstw do domu, usług tłumacza w trakcie pobytu za granicą. Nie można zapomnieć także o tym, by w przypadku korzystania z tej opcji brać pod uwagę to, że jest to dodatkowa składowa ubezpieczenia górskiego, którą warto jest brać pod uwagę.

Koszty leczenia działająca na tej samej zasadzie co w przypadku ubezpieczenia w Polsce.

Warto zainteresować się także opcją ubezpieczenia kosztów leczenia po podróży. W przypadku ubezpieczenia górskiego jest to szczególnie ważne z powodu uszczerbku na zdrowiu. Kontynuacja leczenia po powrocie do Polski pozwala na kontynuowanie dalszej rekonwalescencji, wizyty u specjalistów zgodnie z Ogólnymi Warunkami konkretnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Na jakie sumy ubezpieczenia dobrze jest zawrzeć ubezpieczenie?

Przy zawieraniu ubezpieczeń w Polsce sumy ubezpieczenia nie mogą być za niskie, ale na pewno niższe jak w przypadku wyjazdu za granicę. Podobnie sprawa wygląda z ubezpieczeniem rekreacyjnym, a tym wyczynowym. W drugiej sytuacji sumy ubezpieczenia na pewno muszą być o wiele wyższe ze względów na wyższe ryzyko narażenia zdrowia, czy koszty leczenia za granicą. W ogólnym rozrachunku wychodzi to kilka złotych na dzień, co nie jest szczególnie dużym wydatkiem, biorąc pod uwagę to, z jakich sum odszkodowania można później skorzystać.