Obowiązkowe OC dla księgowych

Każda firma oraz przedsiębiorstwo dąży do zminimalizowania kosztów utrzymania i prowadzenia swojej działalności. Bez względu na rodzaj działalności chętnie oddają prowadzenie spraw księgowych profesjonalnym biurom rachunkowym. Zmieniające się przepisy oraz dążenie do poszerzania i aktualizowania wiedzy w tym zakresie wymaga dużego nakładu pracy i środków finansowych. Biuro rachunkowe służy nie tylko fachowym wsparciem w zakresie przepisów, ale również wykonuje w imieniu swoich klientów wszelkie obowiązki finansowe oraz księgowe na rzecz kontrahentów i instytucji państwowych. Sporządzanie i księgowanie dokumentów sprzedażowych bądź zakupowych, dokonywanie transakcji finansowych w imieniu klienta wymaga niezwykłej uwagi oraz odpowiedzialności za powierzone zadania. Księgowi pomagają i podpowiadają swoim klientom zarządzać finansami oraz sprawnie poruszać się w meandrach prawa podatkowego. Terminowość i rzetelność to domena księgowych zatrudnionych w biurach rachunkowych. Działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg została zobligowana do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Należy taką polisę zawrzeć przed rozpoczęciem działalności księgowej. Z tego obowiązku zwolnione są jedynie biuro rachunkowe, które prowadzą tylko swoim klientom podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Nie znaczy to, że nie powinny one skorzystać z takiego ubezpieczenia. Również osoby, które nie mają uprawnień doradcy podatkowego, a wypełniają i przesyłają deklaracje podatkowe w imieniu firm do Urzędu Skarbowego.

Dla kogo ubezpieczenie zawodowe księgowych?

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla osób zarówno pracujących na pełnym etacie, jak i zatrudnionych na umowie zleceniu bądź na kontrakcie przeznaczona jest dla:

  • dyrektorów finansowych,
  • głównych księgowych,
  • samodzielnych księgowych.

Dotyczy to również osoby zatrudnione w biurach rachunkowych, które powadzą usługi płatnicze oraz doradców podatkowych. Zatem zwiększając wiarygodność wobec klientów i partnerów biznesowych każdy księgowy ubezpieczenie, musi mieć obowiązkowe. Jednak nie obejmuje ono wszystkich spraw i zadań wykonywanych w biurach rachunkowych. Deklaracje oraz sprawy kadrowe i płacowe są ważnym elementem w każdej firmie. Aby, mieć pełną ochronę przed wszelkimi pomyłkami należy dodatkowo rozszerzyć ubezpieczenie dla księgowych.

Co daje gwarancja obowiązkowego ubezpieczenia dla księgowych?


Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla księgowego stanowi ochronę wykonywanego zawodu. Polisa zawiera klauzurę ochrony prawnej oraz odpowiedzialności karnej księgowych z uprawnieniami. Rzetelność zawodu wiąże się z prowadzeniem ksiąg ściśle ze stanem faktycznym dokumentów. Jednak to przedstawiciel bądź właściciel firmy w pełni dysponuje pełną dokumentacją. Zarówno jedna, jak i druga strona mogą popełniać pomyłki. W razie popełnionego błędu ubezpieczenie stanowi formę ochrony dla księgowego. Do zawarcia tego typu zabezpieczenia z jakimkolwiek towarzystwem ubezpieczeniowym wystarczy tylko certyfikat uprawniający wykonywanie zawodu. Należy pamiętać, że brak tego typu obowiązkowego ubezpieczenia jest karany grzywną, a nawet grozić pozbawieniem wolności. Ponadto może spowodować utratę uprawnień do wykonywanego zawodu. W przypadku pomyłki w księgach bądź dokumentach oraz wyrządzenie tym szkody na rzecz osoby trzeciej grozi to konsekwencją zadośćuczynienia finansowego przez księgowego, który popełnił błąd. Poprzez zawarcie tego typu ubezpieczenie księgowi oprócz wiarygodności wobec swoich klientów, zmniejszają ryzyko prowadzenia działalności zawodowej w zakresie biur rachunkowych.