Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla zarządcy nieruchomości – dlaczego jest tak ważne?

Ubezpieczenie zarządcy nieruchomości od odpowiedzialności cywilnej to ochrona dla właścicieli nieruchomości, lub osób zarządzających nieruchomościami, które mogą obejmować mieszkania lub apartamenty, a także budynki komercyjne lub biurowe. Ubezpieczenie to jest niezbędne ze względu na nieodłączne ryzyko związane z zarządzaniem nieruchomościami. Ktoś może zostać ranny lub jego mienie może zostać uszkodzone w wyniku złego zarządzania, niedopatrzenia lub błędu. Wspomniane błędy w zarządzaniu mogą skutkować ryzykiem administracyjnym, z drugiej strony najemcy mogą wnosić roszczenia z tytułu dyskryminacji, zniesławienia lub bezprawnej eksmisji. Zarządca nieruchomości musi posiadać ubezpieczenie chroniące przed tego typu ryzykami, aby uniknąć związanych z tym kosztów.

Kto potrzebuje ubezpieczenia OC od zarządzania nieruchomościami?

Jeśli jesteś właścicielem lub zarządzasz jakąkolwiek nieruchomością i/lub budynkami, potrzebujesz ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości (jest to wymagane przez prawo), aby zapewnić sobie odpowiednią ochronę. Powszechne jest, że zarządcy nieruchomości nadzorują zarządzanie budynkami mieszkalnymi, w tym kondominiami lub kompleksami apartamentów, lub budynkami komercyjnymi, w tym budynkami biurowymi.

Dlaczego zarządcy nieruchomości potrzebują ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej?

Ubezpieczenie obejmuje nieruchomości, którymi opiekuje się zarządca

Podobnie jak w przypadku każdej firmy z branży usługowej, zwłaszcza takiej, która świadczy wysoce wyspecjalizowane usługi dla klientów, ubezpieczenie jest jedną z najważniejszych kwestii. Zarządcy nieruchomości mają obowiązki wobec swoich klientów, a także wobec społeczeństwa. Zarządcy nie tylko działają jako pośrednik między właścicielem nieruchomości a najemcą, ale muszą także zapewnić, że kwestie związane z nieruchomością nie będą miały negatywnego wpływu na wszystkie zainteresowane strony.

Podczas zarządzania czynszem, najemcami, naprawami, księgowością, podatkami i nie tylko, zawsze istnieje ryzyko roszczeń stron trzecich, pozwów sądowych i szkód finansowych, które może ponieść zarządca nieruchomości. Klienci lub osoby trzecie mogą być niezadowolone ze świadczonych usług, zgłaszać roszczenia z tytułu niewłaściwego postępowania lub błędów, doznawać obrażeń lub szkód majątkowych wynikających ze świadczonych usług itp.

W przypadku wniesienia roszczenia lub pozwu, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zapewnia, że zarządcy nieruchomości są chronieni przed poniesionymi stratami finansowymi wynikającymi z tych roszczeń lub pozwów.

Co obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w tym przypadku?

Ubezpieczenie obejmuje nieruchomości, którymi opiekuje się zarządca. Najczęściej ubezpieczane ryzyka obejmują pożary, dym, wiatr, powodzie, uderzenia pioruna, śnieg i lód oraz inne. Ubezpieczenie może również obejmować szkody majątkowe spowodowane wandalizmem lub kradzieżą. Ponieważ zarządcy nieruchomości są odpowiedzialni za wiele nieruchomości, a także za ich utrzymanie, posiadanie ubezpieczenia OC jest ważne, aby zmniejszyć straty finansowe związane z wszelkimi naprawami i wymianami.

Tak więc, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej chroni zarządców nieruchomości przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi ze szkód lub obrażeń innych osób lub mienia. Może ono pokryć koszty leczenia, koszty prawne oraz wszelkie uzgodnione ugody lub wypłaty.

Przykłady roszczeń ubezpieczeniowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami

  • Bezprawna eksmisja: Wyobraż sobie, że jako zarządca nieruchomości, którego obowiązkiem jest eksmitowanie najemców w razie potrzeby, dokonałeś ostatnio eksmisji najemcy. Eksmitując najemcę, nie zastosowałeś się do właściwego procesu prawnego. Eksmitowany najemca wnosi teraz roszczenie przeciwko tobie.
  • Dyskryminacja najemcy: Jest to przypadek, kiedy potencjalny najemca twierdzi, że nie wynająłeś mu lokalu ze względu na płeć, rasę lub religię.
  • Uraz lokatora: Najemca lub gość doznaje obrażeń na terenie nieruchomości.